Környezetünket védve, minden megrendelőnek kiváló minőséget, határidőre, gazdaságosan!

A Dürer Nyomda Kft. az évszázados hagyománnyal rendelkező gyulai nyomdászat, a Kner, Tevan könyvgyártási kultúra és tradíció továbbvivője a legkényesebb vevői igények kielégítésére törekszik. Új termékek gyártásával, tevékenységének kiterjesztésével képes a megújulásra, a társadalmi, gazdasági és technikai környezet változásaira reagálni.
A megrendelő áll tevékenységünk központjában, akit a versenyképes ár és minőség követelményén túl, piaci és üzleti sikereinek elérésében is kötelességünk segíteni. Ennek érdekében a kiváló minőségű terméken kívül, szakmai tanácsadással, piaci információkkal is ellátjuk.

Beruházásaink technikailag megalapozták magas színvonalú gyártási kultúránkat, és annak lehetőségét, hogy a környezet káros hatását kizáró módon gyártsunk. Rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük tevékenységünk környezeti tényezőit és hatásait annak érdekében, hogy egyik területen se történjen eltérés a megengedett határértéktől, különös figyelemmel városközponti elhelyezkedésünkre.

Tulajdonosi elvárás, hogy szakmai és gazdasági szempontból is eredményesek legyünk. Ez napi tevékenységünk és hosszú távú fejlesztési elképzeléseink minden elemében meghatározza tevékenységünket, mert ezzel szolgálhatjuk minden érdekelt fél és a társadalmi környezet elégedettségét és érdekeinek érvényesülését.

Munkatársaink szakmai képzettsége, technológiai és technikai felkészültségünk lehetővé teszi, hogy a kereskedelmi, a tervezési, a termék előállítási folyamatban, a kiszállítással bezárólag, biztosítsuk a vevő kiszolgálását. A munkatársak szaktudásának szinten tartása érdekében a vezetés támogatja és elengedhetetlennek tartja a folyamatos képzést és önképzést.

Beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal hosszú távú együttműködést kívánunk kialakítani és elvárjuk, hogy kapcsolatunkban azonosuljanak szervezetünk célkitűzéseivel, tevékenységükkel segítsék annak érvényesülését. Telephelyünkön tevékenységet végző társaságoktól megköveteljük a vonatkozó környezetvédelmi elvárások betartását.

A vezetés a stratégai terv és filozófiánk alapján meghatározza éves célkitűzéseinket, melyek a szervezet eredményes működésére és fejlesztésére irányulnak. A szervezet célkitűzéseit és a célok teljesítése érdekében szükséges teendőket, a munkatársakkal ismertetjük, ezek eredményéről rendszeresen tájékoztatjuk az alkalmazottakat.

A Dürer Nyomda Kft. az MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási és az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer szerint kíván működni, melyek hatékonyan segítik működésünket.

Gyula, 2017. október 2.

Fekete Viktor
ügyvezető igazgató