A nyomdát 1935-ben Nagy P. Ist­ván nyom­dász alapította, aki nagy tisztelője vol­t Alb­recht Dü­rernek az egyik leghíresebb német fes­tőművésznek, ezért a nyomdának a Dürer nevet adta. Dürer volt a reformáció Németországának egyik legnagyszerűbb művésze, festő, grafikus, könyvkiadó és művészetelméleti író egy személyben, aki maga írta le Családi krónikájában, hogy családja Magyarországról származik, édesapja, idősebb Albrecht Dürer a Gyula melletti Ajtós helységben született. A hajdani Ajtós helység ma Gyula város részét képezi.

Az ezt követő évtizedekben a nyomda több szervezeti változást élt meg. 1980-ban a gyulai Dürer Nyomda és a békéscsabai Kner Nyomda összevonásra került. A Dürer Nyomda jelentős fejlesztéseken ment keresztül see, többek között 1985-ben avatták fel a mostani üzemépületet a lebontott régi épületek helyén. A rendszerváltás és a privatizáció alaposan megváltoztatta a nyomdák életét. Amikor 1990-ben a privatizációs program megkezdődött, az első vállalatok között volt a Kner Nyomda. Ennek kihatása nem maradt el, 1991. január 1-től a gyulai Dürer Nyomda Kft.-vé alakult.

1993-ban a Kner Nyomda Rt. – az anyavállalat – profiltisztítást hajtott végre Békéscsabán, ennek során a keménytáblás könyvgyártás áttelepítésre került a Dürer Nyomdába. Ez óriási változást jelentett a nyomda életében, hiszen addigi méretét meghaladó új üzletág működtetése vált feladatává. Nemcsak a technikai rész, de a kereskedelmi és termelő személyzet is Gyulára került. Így vált a gyulai Dürer Nyomda az ügyviteli nyomtatványok és puhatáblás könyvek gyártása után alföldi könyvgyártó bázissá. A 120 fős létszámú nyomda a középkategóriába kerülve, szinte kizárólagosan könyveket kezdett gyártani a belföldi és export piacokra egyaránt.

A 2001-es év a Dürer életében újabb változást hozott, az osztrák tulajdonos, a Frantschach AG eladta a nyomdát a szegedi Imosoft Kft. és Mozaik Kft-nek.
A tulajdonosváltást követően nagyszabású fejlesztések indultak el az üzemben. A megrendelői kör és a tulajdonosi háttér biztonsága stabil piaci szereplővé emelte a gyulai Dürer Nyomda Kft.-t.
A Dürer Nyomda az évszázados hagyománnyal rendelkező gyulai nyomdászat valamint a Kner, Tevan könyvgyártási kultúra továbbvivőjeként rendelkezik minden olyan személyi és tárgyi feltétellel, amelyek biztosítják a legkényesebb igények kielégítését. Nyomdászaink — a magyar és külföldi könyvbarátok és szakemberek körében — minőségi munkájuk és elhivatottságuk által jogosan elismertek.

A gyulai nyomdászat

A gyulai nyomdászat 2006-ban ünnepelte alapításának 150. évfordulóját.

A hivatalos jelentések és az egyes háztelkeket is feltüntető egykorú térképek alapján bizonyítható, hogy Réthy Lipót gyulai nyomdája 1856. június 18-án kezdte meg a munkát és 1858. októberéig működött. Ez idő alatt számos igényes kiállítású nyomtatványt, köztük több könyvet is előállított. A nyomdát befogadó épület a gyulai Eszperantó téri új postahivatal homlokzatánál állt.

Mogyoróssy János munkájaként jelent meg Réthy Lipót nyomdájában a „Gyula hajdan és most” című kiadvány 1858-ban, amely reprint kiadásban méltán reprezentálja az évfordulót.

Dürer Nyomda hagyományai

1991-ben a Kner Nyomda átalakítási és privatizálási folyamatában nyerte el a mai társasági formáját: a Kner Nyomda leányvállalataként, 100%-os Kner tulajdonú Dürer Nyomda és Kiadó Kft. A Kner Nyomda békéscsabai központjában 1993-ban lezajlott profiltisztítás eredményeként a keménytáblás könyvgyártás teljes szervezetét és technikai erőforrásait ide telepítették s ezzel az addig kisüzemnek számító nyomda a puha- és keménytáblás könyvgyártás középvállalati rangsorába emelkedett. 1997-ben a Kner Nyomda és a Petőfi Nyomda egyesítésével létrejött a Cofinec Hungary Rt., amelynek leányvállalata lett a Dürer Nyomda.

A Kner évszázados hagyományokkal rendelkező könyvgyártása által vált híressé, mely nagy szerepet játszott a cég arculatának formálásában, minőség iránti érzékenységének kialakításában.
A Dürer Nyomda és Kiadó Kft. a Kner hagyományokat őrizve és azokat továbbvive rendelkezik minden olyan személyi és tárgyi feltétellel, amelyek biztosítják a legkényesebb igények kielégítését. Nyomdászaink — a magyar és külföldi könyvbarátok és szakemberek körében — minőségi munkájuk és elhivatottságuk által jogosan elismertek. A régi idők mesterműveit megismétlő fakszimile kiadványainkkal — mint például a Nekcsei Biblia, Jordánszky-kódex, Bibliotheca Corviniana, Kaufmann Haggada — nemzetközi elismerést értünk el.