A Dürer Nyomda fontosnak tartja a környezetvédelmi szempontok érvényesülését napi működése során. Ezzel a szemlélettel, a hozzá kapcsolódó tevékenységek valamint a több éve működő tanúsított minőségirányítási rendszer továbbfejlesztéseként dolgoztuk ki környezetközpontú irányítási rendszerünket. Az előzőekből természetesen következett a minőségirányítási rendszerrel való harmonizálás, ily módon integrált irányítási rendszert alakítottunk ki. Az integrálásnál figyelembe vettük az Európai Uniós pályázatokban vállalt környezetvédelmi előírásokat is, azokat szervesen beépítettük rendszerünkbe. Környezetpolitikánkban megfogalmazottak szerint a környezet védelme és a gazdaságos termelés kölcsönösen hatnak egymásra.