Országos rajzverseny gyulai fordulója 10-14 éves gyerekek számára

A verseny célja

„Mítoszok és tények a papírról” című kiadvány megjelentetése a rajzpályázat győztes rajzainak felhasználásával.
A papír használata a köznapi gondolkodásban egyre inkább összekapcsolódik a természetes környezet, az erdők pusztításával és az indokolatlan hulladékképzéssel. Az elektronikus kommunikációra egyre többen tekintenek úgy, mint a környezetkárosítás megállításának egyik eszközekére. Ezzel egy időben sorra látnak napvilágot olyan tanulmányok, amelyek bemutatják, hogy a gyerekek manapság egyre kevesebbet olvasnak, főként csak kommunikálnak egymással és információkat továbbítanak. A kedvezőtlen tendenciáknak köszönhetően számos képességük romlik, amely jelentősen befolyásolja későbbi életpályájukat.

A verseny célja, hogy tényekkel és hiteles adatokkal bemutassa, a papír használata, a papír alapú kommunikáció nem veszélyezteti az ember környezetét. Nem jár nagyobb környezeti kockázattal, sőt környezetkímélőbb, mint a digitális eszközök használata. Fontos továbbá, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a nyomtatott könyvek olvasására és az olvasás élményének egyediségére. Ugyancsak a kitűzött célok között szerepel a hazai nyomdák és szűkebb környezetük kapcsolatának erősítése és a nyomdai szereplők társadalmi felelősségvállalásának támogatása.

A nevezés feltételei

10-14 közötti korosztály, egyéni vagy csoportos részvétel formájában. A jelentkezést akkor lehet elfogadni, ha a pályázó a beadási határidő előtt már betöltötte a 10. életévét, illetve még nem múlt el 14. éves. Csoportos részvétel esetén a csoport összes tagjának meg kell felelni a fenti korhatár besorolásnak.

A versenyre saját kezűleg készített rajzzal lehet nevezni egy vagy több témában. A rajz elkészítésének technikája (ceruza, vízfesték, krétarajz stb.) nincs megkötve.

A pályaműveket az itt ismertetett 8 téma valamelyikében lehet beküldeni. A beküldött rajznak tükröznie kell az adott téma mondanivalóját, képi eszközökkel alátámasztani a kapcsolódó tényállítást és pozitív üzenetet közvetíteni az olvasó felé.

Az elkészült pályaműveket A/4 méretben postán, vagy személyesen kell eljuttatni a Dürer Nyomda Kft. (5700 Gyula, Jókai utca 5-7.) címére, hajtás- és sérülésmentesen.

A pályázatok mellé csatolni kell egy-egy kitöltött nevezési lapot, amely egyben a szülő/gondviselő hozzájáruló nyilatkozata is. A nevezési lap letölthető innen.

A pályaművek beküldési határideje 2015. szeptember. 23. szerda.

A pályázat lehetséges témai

 1. Mítosz: A papírhasználat miatt csökken az erdők területe
  Tény: Európában évente 1,5 millió, Magyarországon évente7000 foci pálya méretének megfelelő területtel nő az erdők területe.
  A tudatos erdőgazdálkodásnak köszönhetően folyamatosan nő az erdősített területek mérete. A skandináv országokban az egyik legnagyobb erdőtelepítők a papírgyárak. Európában tilos olyan alapanyagot felhasználni a papírgyártásban, amely illegális erdőpusztításból származik.
 2. Mítosz: A papírgyártás miatt vágják ki az őserdőket
  Tény: Az őserdőkben kivágott fák 80 százalékát az energia- és építőipar használja fel, a papírgyártás csak 7 százalékot.
  Az őserdők irtásának egyik fő oka a helyi lakosság mezőgazdasági tevékenysége. A kivágott fa mennyiség 55 százalékát az energia iparban, 25 százalékát az építőiparban használják fel.
 3. Mítosz: Nagyon magas a papírgyártás szén-dioxid kibocsátása.
  Tény: A nyomda- és papíripar a legalacsonyabb széndioxid kibocsátó iparág, aránya 1 százalék.
  A papírgyártás során a gyárak több mint 50 százalékban megújuló energiaforrást használnak fel. Európában az egy főre jutó papírfelhasználás átlagosan évente 200 kg, amelynek előállításához mindössze annyi energia szükséges, amennyi egy családi autó fogyasztása 600 km-en.
 4. Mítosz: A papír használat pazarló, ezért káros a környezetre
  Tény: A papír legtöbbször újrahasznosítható az összes anyag közül.
  Szemben a műanyaggal vagy fémekkel a papír a legtöbbször újrahasznosítható alapanyag. Teljes életciklusa alatt 5-6 alkalommal használható fel újra. A legutolsó újrahasznosítás egyik formája a tojástartó.
 5. Mítosz: A hulladék papír szennyezi a környezetet.
  Tény: Európában a hulladék papír 70 százalékát újrahasznosítják.
  Európában a legmagasabb a papír hulladék begyűjtés és feldolgozás aránya. A világ összes országát tekintve ez a szám több, mint 50 százalék. Magyarországon meghaladja a 60 százalékot. Becslések szerint az újrahasznosítás aránya húsz év múlva közelíteni fogja a 100 százalékot.
 6. Mítosz: A papír használat környezet szennyező, az internet nem.
  Tény: 5 perc internet használat ugyanannyi szén-dioxidot bocsát ki, mint egy A/4 oldal színes nyomtatása és postázása
  A folyamatosan növekvő digitális kommunikáció egyre több villamos energiát használ fel. A Google- használat (nem számítva az adatok tárolását) naponta 96,5 tonna szén-dioxidot bocsát ki a levegőbe. Az elektronikus hulladék mennyisége háromszor olyan gyorsan nő, mint a papír hulladéké.
 7. Mítosz: Megoldott az e-hulladék begyűjtése és feldolgozása
  Tény: Az európai e-hulladék kétharmad részét Ázsiában és Afrikában dolgozzák fel egészségre ártalmas körülmények között.
  Világszerte évente 50 millió tonna e-hulladék keletkezik, ebből csak Kínában 25 millió tonnát dolgoznak fel. A veszélyes anyagokat tartalmazó e-hulladék feldolgozásával foglalkozók – gyakran 5-10 éves gyerekek – körében gyakoriak a súlyos bőrbetegségek és az egyéb maradandó károsodást okozó betegségek.
 8. Mítosz: A fiatalok számára a papír ósdi kommunikációs forma.
  Tény: A fiatalok 80 százaléka nem tudná elképzelni az életét papír nélkül.
  A 14-29 év közötti fiatalok körében napi szintű a mobil, tablet vagy laptop használat. A megkérdezettek 80 százaléka mégis nagyon rossznak találná, ha többet nem olvashatná nyomtatásban a kedvenc magazinját vagy emailben küldenék meg az egyetemi diplomáját.