1991-ben a Kner Nyomda átalakítási és privatizálási folyamatában nyerte el a mai társasági formáját: a Kner Nyomda leányvállalataként, 100%-os Kner tulajdonú Dürer Nyomda és Kiadó Kft. A Kner Nyomda békéscsabai központjában 1993-ban lezajlott profiltisztítás eredményeként a keménytáblás könyvgyártás teljes szervezetét és technikai erőforrásait ide telepítették s ezzel az addig kisüzemnek számító nyomda a puha- és keménytáblás könyvgyártás középvállalati rangsorába emelkedett. 1997-ben a Kner Nyomda és a Petőfi Nyomda egyesítésével létrejött a Cofinec Hungary Rt., amelnyek leányvállalata lett a Dürer Nyomda.

A Kner évszázados hagyományokkal rendelkező könyvgyártása által vált híressé, mely nagy szerepet játszott a cég arculatának formálásában, minőség iránti érzékenységének kialakításában.
A Dürer Nyomda és Kiadó Kft. a Kner hagyományokat őrizve és azokat továbbvive rendelkezik minden olyan személyi és tárgyi feltétellel, amelyek biztosítják a legkényesebb igények kielégítését. Nyomdászaink – a magyar és külföldi könyvbarátok és szakemberek körében – minőségi munkájuk és elhivatottságuk által jogosan elismertek. A régi idők mesterműveit megismétlő fakszimile kiadványainkkal – mint például a Nekcsei Biblia, Jordánszky-kódex, Bibliotheca Corviniana, Kaufmann Haggada – nemzetközi elismerést értük el.